Algemene voorwaarden

ALGEMEEN

 • Wielercafes.nl behoudt zich het recht voor om te bepalen of een aangemelde locatie daadwerkelijk kan worden toegevoegd aan het platform.
 • Het wielercafé gaat een verbintenis aan van één jaar, dat stilzwijgend wordt verlengd tenzij de eigenaar dit zelf tijdig opzegt.
 • Bestaande vermeldingen kunnen door Wielercafes.nl ingetrokken worden, aan het einde van de looptijd van de overeenkomst.
 • Inzender gaat akkoord met het privacybeleid.
 • Inzender verklaart kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en zich daaraan te houden.

GEGEVENS

 • Inzender verklaart dat de informatie die wordt ingezonden juist is en dat deze persoon is gemachtigd om deze informatie te verstrekken.
 • Aanmelding van het wielercafé kan pas in behandeling worden genomen zodra alle benodigde informatie is volstrekt.
 • Bij het insturen van foto’s verklaart inzender dat Wielercafes.nl het recht heeft om deze foto’s rechtenvrij te gebruiken.
 • Inzender verklaart dat Wielercafes.nl gevrijwaard is van al de uit het gebruik van de ingezonden afbeeldingen en andere bestanden voortvloeiende copyrightzaken.
 • De door inzender verstrekte persoonsgegevens worden door Wielercafes.nl opgenomen in een bestand. Hierdoor verleent inzender toestemming aan het platform tot gebruik van de persoonsgegeven voor het verzenden van informatie aan het wielercafé en voor het verstrekken van de persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het verzenden van informatie aan de inzender.
 • Na aanmelding worden de ingevulde persoonsgegevens gebruikt om de dienst(en) uit te kunnen voeren en het wielercafé op de hoogte te houden. De gegevens worden opgeslagen op onze eigen servers of die van een derde partij.
 • Door aanmelding bij Wielercafes.nl meld de inzender zich aan voor de maandelijkse nieuwsbrief. Afmelden kan te alle tijde onderaan elke nieuwsbrief.
BETALING

 • Wielercafé gaat akkoord met de bijbehorende betalingsverplichting, zoals vermeld op het aanmeldformulier.
 • Wielercafes.nl behoudt zich het recht voor om jaarlijks een prijsaanpassing op basis van het relevante consumentenprijsindex (CPI) door te voeren.
 • Wielercafes.nl is gerechtigd de prijzen jaarlijks te verhogen met met ten hoogste 5%, dan wel op basis van het relevante consumentenprijsindex (CPI), zonder dat het wielercafé het recht heeft de overeenkomst te ontbinden.
 • Indien Wielercafes.nl een prijsaanpassing doet afwijkend van vorig punt dan moet dit minimaal één maand voor het einde van de looptijd worden gecommuniceerd met het wielercafé.
 • Wanneer het wielercafé na het voldoen van het (volledig) verschuldigde bedrag, om welke reden dan ook, alsnog wil afzien van deelname aan het platform heeft het geen recht meer op teruggave van de betaalde bijdrage. 
 • Deelname aan het platform is pas definitief zodra het volledig verschuldigde bedrag is voldaan en ontvangen.

TOERTOCHT

 • Organisator van de hier genoemde toertochten is Wielercafes.nl.
 • Om als startlocatie te fungeren tijdens een toertocht van Wielercafes.nl dient het betreffende wielercafé op de dag van het evenement een actief abonnement te hebben bij Wielercafes.nl.
 • Om als pauzeplek te fungeren tijdens een toertocht van Wielercafes.nl dient het betreffende wielercafé op de dag van het evenement een actief abonnement te hebben bij Wielercafes.nl.
 • Wielercafes.nl is tijdens een door Wielercafes.nl georganiseerde toertocht in geen geval aansprakelijk voor ongevallen of schade dan wel verlies en/of diefstal van voorwerpen of eigendommen van deelnemers of locaties.
 • De organisator kan op grond van overmacht besluiten het evenement geen doorgang te laten vinden. Bij afgelasting door overmacht zal een nieuwe datum worden vastgesteld; de eerstvolgende editie vindt dan een jaar later plaats. 
 • De organisatie is niet aansprakelijk voor door het wielercafé gemaakte kosten wanneer het evenement ten gevolge van overmacht afgelast moet worden.
 • Organisator betaalt het overeengekomen bedrag per consumptiemunt binnen 3 maanden uit nadat deze in originele staat retour zijn ontvangen door Wielercafes.nl.
 • Wielercafé kan voorkomen op foto- en videomateriaal dat voor promotionele doeleinden worden ingezet en verklaren met hun deelname hiermee akkoord te zijn.
 • Wielercafé verleent bij voorbaat toestemming aan de organisator voor openbaarmaking van, tijdens of rond het evenement gemaakte foto’s, video’s en ander beeldmateriaal en dergelijke, waarop de deelnemer zichtbaar is voor communicatiedoeleinden van de organisator (inclusief commerciële uitingen).
 • Wielercafé verleent door het aangaan van deze voorwaarden toestemming aan Wielercafes.nl tot openbaarmaking van naam, foto- en videomateriaal van de in beeld gebrachte personen in het wielercafé. Deze kunnen worden verspreid c.q. geëxploiteerd via alle mogelijke mediavormen.

OPZEGGING

 • Opzegging dient te gebeuren door een gemachtigd persoon bij het wielercafé, zoals de eigenaar.
 • Opzegging dient minimaal één maand voorafgaand aan het einde van de looptijd van de overeenkomst te zijn verstuurd en ontvangen.
 • Opzegging kan worden ingestuurd via wielercafes.nl/vermelding-opzeggen.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze algemene voorwaarden dan kunt u contact opnemen via info @ wielercafes.nl.

Versie 1.4, d.d. 28 november 2023

Contact

Door bovenstaand contactformulier te verzenden geef je toestemming om de ingevoerde gegevens te verwerken en mogelijk te gebruiken om contact met je op te nemen. Meer informatie

Wielercafes.nl maakt gebruik van cookies

Door verder te gaan ga je akkoord met ons cookiebeleid.
Meer uitleg vind je in de Privacyverklaring.